جهت ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات خود به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.

--  حضور فعال دانشکده زر ماکارون درمراسم بیست و دومین سالگرد تأسیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی (مشاهده)

--  حضور و سخنرانی رئیس مرکز علمی-کاربردی شرکت صنعتی زر ماکارون در  اولین همایش وحدت صنعت و دانشگاه استان البرز(مشاهده)

-- انعقاد توافق نامه بین "انجمن ملی دارندگان نشان استاندارد ایران" و "مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی زر ماکارون"(مشاهده)


 

اطلاعیه های آموزش   (جديد ) (93/9/3)

اطلاعیه های فرهنگی

اطلاعیه های مالی                                                         


 انجمن علمی

--معرفی کتاب

-  جهت اطلاع ازاخبارجدید به  بخش خبر نامه الکترونیکی مراجعه نمایید.