جهت ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادهای خود به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید

زمان ملاقات حضوری با ریاست مرکز ،روزهای سه شنبه از ساعت 11الی 12 می باشد .(جهت هماهنگی با آقای دوست تماس حاصل فرمایید )

ثبت نام کارشناسی بهمن ماه

ثبت‌ نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای( ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی بهمن ‌ماه سال ۱۳۹۴
دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی - بهمن ماه سال 1394

ثبت نام کاردانی بهمن ماه

ثبت‌نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی (بهمن ماه سال ۱۳۹۴)

دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی - بهمن سال 1394


 
اطلاعیه های آموزش
اطلاعیه های فرهنگی
 اطلاعیه های مالی