جهت ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات خود به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.

--   دانشجویان گرامی
جهت تکمیل فرم های نظرسنجی در خصوص عملکرد پرسنل مرکز به  ساختمان یک ، طبقه چهارم ، واحد فرهنگی حداکثر تا 11/8/93 مراجعه نمایید .
--اطلاعيه جذب نيرو از دانشجويان مرکز زر (مشاهده)
-- قابل توجه دانشجویان عزیز با توجه به اتمام زمان حذف واضافه حضور در دانشگاه منوط به ارائه کارت تسویه مالی می باشد .

 

اطلاعیه های آموزش   (جديد ) (93/7/24)

اطلاعیه های فرهنگی

اطلاعیه های مالی                                                         


 انجمن علمی

--معرفی کتاب

-  جهت اطلاع ازاخبارجدید به  بخش خبر نامه الکترونیکی مراجعه نمایید.